Complementaire geneeswijzen

Complementaire geneeswijzen

Complementaire geneeswijzen

In aanvulling op het reguliere zorgnetwerk, waarin men langs bepaalde wegen denkt en werkt, is er ook nog de complementaire (alternatieve of natuurgeneeskundige) zorg. Hierbij wordt gewoonlijk het menselijk organisme vanuit een zeer brede invalshoek in ogenschouw genomen en worden diepere verbanden en oorzaken in het totale behandelplan betrokken.

Complementaire geneeswijzen zijn veilige geneeswijzen welke zich richten op het herstel van de harmonie van het oorspronkelijk door de natuur gegeven menselijk organisme. Onze praktijk werkt met een combinatie van oude behandeltechnieken die zich door de eeuwen heen gunstig hebben bewezen, tezamen met moderne elektronische en computergestuurde apparatuur. In het therapieprogramma wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren en herstellen van de energiestroom die aan de basis van het leven staat. De klachten zijn als regel ontstaan door een blokkade in die energiestroom, bijv. door vervuiling van het lichamelijk organisme, door stress of door een infectie.

Oorzaak-bestrijding in plaats van symptoom-bestrijding

De therapeutische aanpak is gericht op het opheffen van de oorzaken van de klachten, waarna ruimte ontstaat voor genezing en herstel. Symptoombestrijding kan dan worden vermeden. Wij kunnen een zeer breed scala aan klachten behandelen met werkwijzen die vrij zijn van bijwerkingen en vervolgschade. Door toepassing van veelzijdige combinatiemogelijkheden, kennis en vaardigheden is een krachtig totaalpakket ontstaan dat in staat geacht kan worden een groot aantal aandoeningen op aangename wijze succesvol te behandelen. De faktor psycho-somatiek krijgt in onze benadering een belangrijke plaats.

Ziekte-preventie

Daarnaast heeft de alternatieve geneeswijze een duidelijk preventieve taak en kan door haar bekend zijn met fijnstoffelijke energieën vele aandoeningen al in een vroeg stadium opsporen en behandelen. Op die manier wordt voorkomen dat een kleine aandoening zich op den duur kan ontwikkelen tot een ernstige ziekte. Tevens speelt de natuurgeneeskundige voorlichting een belangrijke rol in het totale behandelplan. Wij kennen en erkennen ook onze grenzen en zullen niet aarzelen door te verwijzen wanneer dit nodig mocht zijn.